TŞİV Şehit ve Gazi Çocukları Bursu Başvuruları Başladı

TŞİV Vakfı Burs Başvuruları

Türk Şehitlikleri İmar Vakfı tarafından, şehit ve gazi çocuklarına verilen burs ile çocuklara sahip çıkılarak onların eğitim hayatı boyunca maddi ve manevi olarak yanında bulunmayı amaçlayarak verdiği burs başvuruya açıldı.

Vakıf, resmi web sitesi üzerinden yayımladığı burs duyurusunda önceliklerinin şehit ve gazi çocukları olduğunu belirtti. Yine kurum olarak amaçlarının bir iki sene süren bir burs şeklinde değil, öğrencilerin tüm eğitim hayatı boyunca yanlarında olmak olduğunu ifade etti. Yanı sıra ihtiyaç sahibi öğrencilerin TŞİV vakfı ailesini kazanmasını sağlamak olduklarını belirtiyorlar.

Vakıf, burs başvurusunda en önemli kriter olarak Atatürkçü bir aileye ve çağdaş bir yapıya sahip olmak olduğunu ifade ediyor.

Türk Şehitlikleri İmar Vakfı Hakkında

Üçüncü Kolordu Komutanligi’nin girişimi ile 30 Ekim 1924’de “Şehitlikleri İmar Komisyonu” adında bir oluşum meydana getirilmiştir. O zaman Istanbul Merkez Komutanlığı’nın başkanlığı altında ise başlayan bu komisyon, giderek artan iş yükümlülüğü karşısında selahiyetinin, amacı teminden uzak bulunduğunu düşünerek “Cemiyet” şeklinin maksat için daha faydalı olacağına karar vermiş ve Merkez Komutanı Şakir Güleç’in girişimleriyle 20 Temmuz 1926 tarihinde, kanuni işlemleri takiben yapılan bir törenle “Cemiyet” haline çevrilmiştir.

27 Nisan 1969 yılında yapılan genel kurulda Türk Şehitlikleri Imar Vakfı ismini almıştır.

Burs Koşulları

Vakıf tarafından verilecek eğitim yardımı/burs için aşağıdaki şartların arandığı ifade ediliyor.

 1. Yurt içi ve yurt dışında şehit ve gazi olanların birinci dereceden akrabaları olmaları,
 2. Yüz kızartıcı suçu bulunmaması,
 3. Eğitim yardımı alacak adayların başvuru tarihinde kayıtlı öğrenci olmaları veya o sene içinde eğitime başlayacak olmaları,
 4. Eğitim yardımı adaylarının eğitim verileceği yılın 1 Ocak tarihi itibariyle 26 yaşından büyük olmaması.

Burs Esasları

 • Eğitim Yardımı öğretim yılı esasına göre verilir.
 • Eğitim Yardımı, bankada öğrenci adına açılmış hesaba yatırılır. (18 yaşını tamamlayanlar)
 • Çocuklar için eğitim yardımı ücretleri (18 yaşını tamamlamamış) anne-babanın velayeti altında olduğu için, anne babayla birlikte müşterek hesap, anne-baba vesayeti altında değil ise çocuk ve vasisi ile birlikte açılan müşterek hesaba yatırılır. (Vasilik belge ile ispatlanır.) Banka olmayan yerlerde PTT havalesi yapılır.
 • Öğretim yılı sonunda öğrencinin başarı durumuna göre değerlendirme yapılır.
 • Talepler öğretim yılı başında ilgili mercilere (askerlik şubesi v.b.) yapılacak duyuru ile toplanır ve Eğitim Yardımı Komitesi’nin ilan ettiği belli bir sürede değerlendirilerek sonuçlandırılır.
 • Orta öğretimde başarılı olan öğrencilere Üniversiteye giriş sınavlarına hazırlanmak için kurs ücreti vakıf tarafından uygun görülürse ödenebilir.
 • Kurslara katılım ve “Açık Öğretim” öğrenimi için Eğitim Yardımı verilmez.
 • Verilecek eğitim yardımı miktarı ve hak kazanan kişi sayısı, Vakıf’ın imkanları dikkate alınarak her eğitim ve öğretim yılının başında Eğitim Komitesince yeniden değerlendirilir ve oluşturulan öneriler Yönetim Kurulunun onayına sunulur.
 • Eğitim Yardımı başvurusu yapıldığında öğrenci olan adayları, tamamladıkları son eğitim – öğretim yılına ilişkin başarı durumunu gösterir belgeyi Eğitim Yardımı Komitesi’ne sunacaklardır.

Detaylı Bilgi ve Başvuru

Bu bursa başvurmak için, burs başvurusu için istenen gerekli evraklara, burs hakkında detaylı bilgiye ve başvuru sayfasına ulaşmak için aşağıdaki butonu tıklayarak vakfın resmi sitesine ulaşabilirsiniz.

Başvuru Sayfasına Git

TŞİV Şehit ve Gazi Çocukları Bursu Başvuruları Başladı” te bir düşünce

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir